Språk og ordbøker

Thorseth, Harald (red.)
Folk og Fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag 1989.  Fosnavåg 1989.
Kr. 100,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. omslag. Som ny. 76 s. Av innholdet: Frå Sunnmørsbåten til Mørringen ; Båtar i Herøy før 1905 ; - "Magert" å vere fiskar i 30-åra ; Stadnamn frå Nerøya.
Nr. 8172

Vestlandske Mållag (utg.)
Severin Eskeland.  Oslo 1972.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. bd. 192 s. Minneskrift.
Nr. 3065

Vistdal, Oskar
Georg Sauerwein - europear og døl. Ein dokumentasjon.  Bergen 2000.
Kr. 350,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. kunstskinnbd. 573 s.
Nr. 8606

Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte V.  Voss 1975.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 89 s. + annonser. Av innholdet: Frå kronglevegar til fast vegdekke på Bordalen / Slaget ved Båbrua / Stalheimskleiva / Futane i Nordhordland og Voss / Preposisjonsbruken til gardsnamna / Omkring jarnvegsbygginga frå Vossevangen og austetter / Bolstadøyri / Samferdsla mellom Evanger og Bergen / Or eit gamalt Amerika-brev.
Nr. 9021

Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte V.  Voss 1973.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 100 s. + annonser. Av innholdet: Flatbrødbaking / Guri Jonsdotter Lid Kvinna frå Raundalen som for hundre år sidan vandra gjennom tre verdsdeler og forkynte angeliet på vegen / Voss Avis / Haugianarar i Vossebygdene etter Hauge si tid / Den gamle kyrkjegarden på Skiple i Raundalen / Stamping av heimevove ty / Vinnamn på Voss / Fire bygdelag kring ein fjellmarknad / Bokreidar Mons Litlere / Olaf K. Bjerke - Filmpioner frå Voss / Om Rike-Torstein, namnen han på Bjørko, og rikdomen hans / Tankar og minne kring eit vegskifte / Nokre merknader om dei eldste vegane / Mogelege gravrøyser langs vegen mellom Svartaberg og Singesetvatnet.
Nr. 9020