Bøker på salg

Rogstad, Anker
Ærens pris. Roman.  Oslo 1986.
Kr. 70,-
8vo. Orig. bd. med vareomslag. Pen. 203 s. (Før kr. 135,-)
Nr. 1625

Roslund, Anders/Hellström, Börge
Udyret.  Oslo 2004.
Kr. 75,-
Oversatt av Kari Bolstad. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Pent eks. 334 s. (Før kr. 150,-)
Nr. 5935

Rydström, Gunnar
50 sekler. Menneskenes historie gjennom 5000 år.  Oslo 1982.
Kr. 100,-
4to. Gjennomillustr. Orig. dek. kunstskinnbd. Pent eks. 397 s. (Før kr. 200,-)
Nr. 3256

Sande, Olav (red.)
Segner frå Sogn.  Leikanger 2004.
Kr. 200,-
Språkleg bearbeiding av Odd Njøs. Utvalg og illustrasjonar av Kjersti Isdal. Leks. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Ny. 124 s. (Før kr. 348,-)
Nr. 6885

Schopenhauer, Arthur
Om det gode og det slette.  Oslo 1997.
Kr. 125,-
8vo. Orig. omslag. Ny. 102 s. (Før kr. 198,-).
Nr. 8799

Schulerud, Mentz
Hafslund Gods. Fra Otte Bildt til M.G.Rosenkrantz.  Oslo 1974.
Kr. 100,-
4to. Ilustr. Orig. bd. med vareomslag. Rifter i omslag. 283 s. (Før kr. 175,-).
Nr. 8283

Sejersted, Francis
Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20 århundre.  Oslo 2005.
Kr. 250,-
Annen del av Historieverket "Norge og Sverige gjennom 200 år". Leks. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Ny. 611 s. (Før kr. 438,-).
Nr. 8802

Sivertsen, Birger
Fornavn. Norsk navneleksikon.  Oslo 2003.
Kr. 175,-
Leks. 8vo. Orig. kartonert bd. Ny. 512 s. (Før kr. 369,-).
Nr. 7836

Staalesen, Gunnar
Blues for Amalie Jensen. Tekster fra Bergen.  Bergen 1994.
Kr. 500,-
Til mine foreldre Gudrun og Arne Staalesen som tok meg med til Nordnes i 1953. 8vo. Orig. kunstskinnbd. Pent eks. 44 s. Trykket i 600 eks. som julehilsen fra Bergen Faktorforening. (Før kr. 800,-)
Nr. 1068

Sveen, Dag
Fra folkekunst til nasjonalt kunsthåndverk. Norsk treskjæring 1849-1879.  Oslo 2004.
Kr. 220,-
8vo. Orig. bd. med vareomslag. Ny. 291 s. + 64 billedplansjer. (Før kr. 368,-). Baksidetekst: Norsk treskjærerkunst var del av en levende tradisjon, men hva skjedde i de skjellsettende årene ved midten av 1800-tallet? Rundt 1850 vokste det fram en stor interesse for den norske folkekunsten blant borgerskapet og embedsstanden i byene. Driftige kjøpmenn i Christiania og Trondhjem etablerte egne treskjærerverksteder, og fikk treskjærere fra bygdene. Nå skulle de skjære folkekunst for et bypublikum som stilte krav til foredling av den folkelige tradisjonen. Gjenstandene ble vist fram allerede på den første verdensutstillingen i London i 1851, og ble markedsført på alle de store verdensutstillingene i andre halvdel av 1800-tallet. Slik fikk treskjærerarbeidene både et nytt marked og en ny funksjon: de ble materielle manifestasjoner av en nasjonal kulturtradisjon, og viktige symboler for nasjonal identitet. Kunsthistorikeren Dag Sveen har sett nærmere på det historiske materialet fra denne perioden, bl.a. mottakelsen av den nye treskjærerkunsten i aviser og magasiner. En viktig rolle for dannelsen av den gode smak og forestillingene om en nasjonal ornamenttradisjon, spilte det nye Kunstindustrimuseet i hovedstaden. I følge Sveen utviklet treskjærerkunsten seg nå fra folkekunst til det man kan kalle nasjonalt kunsthåndverk. Oppdagelsen avfolkekunsten ble slik folkekunstens død.
Nr. 6796