Samferdsel

Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte V.  Voss 1975.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 89 s. + annonser. Av innholdet: Frå kronglevegar til fast vegdekke på Bordalen / Slaget ved Båbrua / Stalheimskleiva / Futane i Nordhordland og Voss / Preposisjonsbruken til gardsnamna / Omkring jarnvegsbygginga frå Vossevangen og austetter / Bolstadøyri / Samferdsla mellom Evanger og Bergen / Or eit gamalt Amerika-brev.
Nr. 9021