Tidsskrifter og blader

Talén, C. W. (red.)
Teknisk ugeblad. 8de årgang.  Kristiania 1890.
Kr. 400,-
Udgivet af Den norske ingeniør- og arkitektforening og Den polytekniske forening. 4to. Illustr. Priv., slitt skinnryggbd. Noe løs i ryggen. Forsatsblad med rift. Et par ormehull i begge falser. Noen gule pletter på tittelblad og snitt, ellers pen materie. 228, 43 s. + plansjer. Med tillæg: Patenter, Bekjendtgjørelser fra Patentkommisionen og "Norsk patentblad". Hertil 101 plancher.
Nr. 8715

Tjønneland, Eivind (red.)
Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet.  Bergen 2008.
Kr. 300,-
Leks. 8vo. Orig. omslag. Som ny. 291 s. Innhold: Hva er et 1700-tallstidsskrift? Den Danske Spectator (1744-1745) ; Feminine forkledninger. La Spectratrice Danoise i 1700-tallets tidsskrifthistorie ; Hans Strøm: Tilskueren paa landet 1-11 (1775) ; Claus Fastings Provinzialblade - Eit norsk spektatortidsskrift? ; "Om kritikkens regler og nytte" - Den nye kritiske tilskuer og Lavaters Physiognomische Fragmente ; Kvinnesyn i Bibliothek for det smukke kiøn (1784-1790) ; Opplysning, åpenbaring og ambivalens. Diskursiv kosmologi i en Bbokanmeldelse i Kritik og antikritik fra 1792 ; Kritik og antikritik ; Den snaksomme bergenser, 1794-96 ; Hermoder, et norsk Minerva? ; Kaffemytologien i Opplysningstiden - Mellom utopi og demoni ; Den essayistiske dyrefabelen fra Holbergs Moralske fabler til Sneedorffs Den patriotiske tilskuer ; Kant-resepsjonen i dansk-norske tidsskrifter ; "Dem til tieneste som ere elskere af musiken". Musikksynet i lærebøker om musikk og dansk-norske tidsskrift på 1700-tallet ; "Venskab, dyd og harmonie". Musikkens rolle i provinzialblade og Minerva ; Dilettantkomedie, dramaturgi og teaterkritikk. Det Dramatiske Selskab i Bergen.
Nr. 9658

Universitetsbiblioteket i Oslo (utg.)
Norske tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Oslo 1940.
Kr. 275,-
8vo. Orig. omsl. Smårifter langs kanten av omslag. Uoppsk. XV,170 s.
Nr. 9673

Vinje, Aasmund Olafsson
Dølen. Eit Vikublad 1858-1870. Tillegget 1860-1861. Ferdaminni fraa sumaren 1860. Samleregister for band I-IV. Band IV.  Oslo 1973.
Kr. 150,-
Utgåve ved Reidar Djupedal. 4to. 416 s. Illustr. med originale tresnitt i farger og s/h. av Terje Grøstad. Orig. hellerretsbd. Falmet skrift i ryggen.
Nr. 9500

Vinje, Aasmund Olafsson
Dølen. Eit Vikublad 1858-1870. Band II.  Oslo 1971.
Kr. 250,-
Utgåve ved Reidar Djupedal. 4to. 412 s. Illustr. med tresnitt i farger og s/h. (to originale tresnitt) av Terje Grøstad. Orig. hellerretsbd. Noe falmet skrift i ryggen.
Nr. 9498

Vinje, Aasmund Olavsson
Dølen. Eit Vikublad 1858-1870. Band I.  Oslo 1970.
Kr. 150,-
Utgåve ved Reidar Djupedal. 1970. 4to. 346 s. Illustr. med tresnitt i farger og s/h. av Terje Grøstad. Orig. hellerretsbd. Litt kjellerlukt og litt vindskjev, ellers i god stand.
Nr. 9477