Religion og teologi

Den norske sjømannsmisjons forlag (utg.)
Det nye Syng.  Bergen 1968.
Kr. 40,-
12mo. Orig. omslag. 117 s.
Nr. 4276

Det Kgl. norske videnskabers selskab i Trondhjem (utg.)
Festskrift udgivet i anledning af Trondhjems 900 aars jubilæum 1897. Bidrag til Trondhjems og Trøndelagens historie.  Trondheim 1897.
Kr. 500,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. dek. helsjirtingbd. (5), 59, 20, 200, 27, 177, (1), 8 s. Innhold: Rygh, K. Trøndelagen i forhistorisk tid; Storm, Gustav. Om Aarstallet for Trondhjems Grundlæggelse; Daae, Ludvig. En krønike om Erkebiskopperne i Nidaros; Bugge, Alexander. Nidaros' Handel og Skibsfart i Middelalderen; Nielsen, Yngvar. Kampen om Trondhjem 1657-1660; Huitfeldt-Kaas, H.J. Om Trondhjems Byvaaben.
Nr. 4178

Det Norske Misjonsselskap m.fl. (utg.)
Melodiboken for sangboken Syng for Herren og Ungdomssang.  Bergen 1961.
Kr. 150,-
Leks. 8vo. Noter. Orig. dek. granitolbd.Litt bruksspor, stort sett pent eks. 576 s.
Nr. 3434

Div./red.
Kirken i Salhus. Utdrag fra Salhus kirkes historie 1924-1999.  Bergen 1999.
Kr. 40,-
Illustr. Orig. omslag. Som ny. 58 s.
Nr. 2680

Djupedal, Torkjell
Selja.  Førde 2006.
Kr. 98,-
Leks. 8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. Ny. 32 s. Forlagsomtale: Ingen kjem til Selja utan å undre seg. Og ingen reiser derifrå urørd. På den vesle øya like sør for Stad ligg eit makelaust ruinanlegg i eit makelaust landskap. Alt i år 996 vart Selja den første helgenstad i landet, knytt til St. Sunniva. Kring 1068 vart Selja eit av dei tre første bispesete i landet, saman med Oslo og Nidaros. Og kring år 1100 fekk Selja eit av dei første kloster i landet, vigd til St. Albanus. Klostertårnet står att i full høgde i ruinanlegget, som også omfattar dei store terrassane oppe i fjellsida framfor Sunnivahola. Denne vegvisaren fortel historia om Selja, om St. Sunniva, legenda og pilegrimsfarten og tek deg med på vandring i ruinanlegget. Rikt illustrert med foto, teikningar og kart. Dette er ein oppdatert kortversjon av boka som kom ut for ti år sidan.
Nr. 8027

Douglas, Mary
Rent og urent. En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu.  Oslo 1997.
Kr. 200,-
Oversatt av Kåre A. Lie. Leks. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Meget pent eks. 194 s.
Nr. 5158

Eidnes, Asbjørn, red.
Håløygminne.  Harstad 1988.
Kr. 60,-
Hefte 3 - 1988. 69. årg. 17. bind. 8vo. Orig. omslag. Adresselapp på bakomslag. (421-444) s. Av innholdet: Vorren, Ørnulf. Med samer på ski over Grønland. Et 100-årsminne; Svartvasmo, Asbjørn. Trondenes kirkested i mellomalderen. Kloster, kollegiat eller bare et oppholdssted for dekanenes kapellaner?
Nr. 198

Elseth, Egil
Magnus Brostrup Landstad. Kulturvilje og kristentro. Med et utvalg av Landstads "Sange og Digte".  Oslo 1997.
Kr. 150,-
8vo. Orig. bd. med vareomslag. 255 s.
Nr. 6410

Etne sogelag (utg.)
Etne Sogelag. Årsskrift 1986.  Etne 1984.
Kr. 80,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Ex libris. 116 s. Av innhaldet: Med sykkel og staffeli gjennom Telemark ; Kommunevåpenet for Etne ; Stadnamn frå Bjønndalen ; Jernvinna i Etne ; Haugianarar i Etne ; Presten Brochman og haugianarane ; Det hende på Vatndalstveito 1809 ; Aslak Træ. Ein husmann på Frette ; Utvandringa til USA ; Utvandringa frå Karmøy ; Osmund Sheldahl ; The Osmans in America ; Utvandringa frå Skånevik ; IngvaId Hagen - ein vidfaren kar.
Nr. 6357

Falck, Kjell/Wendelbo, Per (red.)
Godbiter fra samlingene. Nr. 21-31.  Bergen 1959.
Kr. 300,-
Utg. av Universitetet i Bergen. Liten 4to. Illustr. Orig. omslag. Noe rustne stifter. Særtrykk fra Bergens Tidende.
Nr. 7938