Jordbruk, skogbruk, hagestell

Den Norske Turistforening (utg.)
Den Norske Turistforenings årbok 1981. Ferdsel i fjellet II. Tovdalsvassdraget.  Oslo 1981.
Kr. 75,-
8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. 271 s. Av innholdet: Samuelsberg, Harald. I steinaldermenneskenes fotspor på Sørøya; Rolfsen, Perry. Kulturminner i Tovdalsområdet; Olsen, Harald. Ressursutnytting i eldre tid; Næss, Inger. Vegetasjonen i Øvre Tovdal; Ryvarden, Leif. Dyre- og fugleliv i Øvre Tovdal; Hagane, Norveig Nybø. Drakttradisjonar i Tovdal; Helleland, Botolv. Nokre stadnamn langs Tovdalsvassdraget.
Nr. 3534

Det Beste/Reader's Digest (utg.)
Den store hageboken.  Oslo 1973.
Kr. 150,-
4to. Tegninger, delvis i farger. Fotografier i farger. Orig. bd. Ex libris. 678 s. Norsk bearbeidelse av "Nya trädgårdsboken".
Nr. 6705

Edelmann, Aina/Sæter, Svein
Bondelandet.  Oslo 1995.
Kr. 180,-
4to. Rikt illustr. Orig.bd. med vareomslag. Pen. 183 s. Forlagsomtale: Boka gir ei framstilling av historia om landbruket og folket i Noreg. Gjennom tekst, bilete og teikningar, gir boka eit bilete av seks tusen års utvikling. Har register og litteraturliste.
Nr. 1502

Ellestad, Bent
Dreyers hagebok. Alt om hager og hagestell.  Oslo 1965.
Kr. 100,-
3. rev. utg. 8vo. 408 s. Illustrert. Orig. bd. med noe slitt vareomslag.
Nr. 9146

Etne sogelag (utg.)
Etne sogelag. Årsskrift 1984.  Etne 1984.
Kr. 70,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Ex libris. 64 s. Innhald: 800-hundreårsminnet for slaget ved Fimreite; Då Gjest Baardsen gjesta Etne. Av Ståle Dyrvik; Ein gard vert til. Av Torkel Grindheim; Sogeglimt frå Åkerfjorden. Av Anders Haugland; Amerikabilete ved Borghild S. Prestegård og Erik J. Grønstad; Soga om to gravsteinar i Skånevik. Av Ragnar Bårdsen; Fjell-Ieies frå Etne til Sauda i 20-åra. Av Jon Hylen Solberg; Smeden på Osvåg. Av Knut Nygård; Minne frå krigen - glimt frå motstandsarbeid på Rullestad. Av Olav K. Fjæra; Ei tragisk kyrkjeferd. Fadralaget som drukna i Åkerfjorden. Av Ingvald Skålnes
Nr. 5652

Five, Ingebr. (red.)
Norsk fjørfebok. Avl, stell og utnyttelse av fjørfe.  Oslo 1938.
Kr. 200,-
Leks. 8vo. Med illustrasjoner. Orig. helsjirtingbd. Litt pletter på rygg, dekler og forsats. Ex libris. 412 s.
Nr. 4259

Fjørtoft, Sigurd (red.)
Jonsok. Hordaland i tekst og bilete.  Oslo 1939.
Kr. 125,-
Utg. av Norges Bondelag. 8vo. Fotografier. Orig. omslag. Omslag litt slitt langs kanter. Brune pletter på forsatser og forsatsblader. Navn. 68, (12) s. Av innholdet: Lars Eskeland: Då kristendomen kom til Hordaland / Andr. Letro: Vossabygdene / Bernh. Sudmann: Vossevangen / Eirik Hirth: Kvendebunader i Hordaland / Signe Tvedt: Kvinna og arbeidet hennar / Johan Garnes: Bonde og fiskar / Magnus Dagestad: Kunstnarar og kunstgivnad i Voss og Hordaland / Jørgen Klldal: Husflid, husindustri og småindustri / Vossaskjemt.
Nr. 9015

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (utg.)
Årbok 1980.  Oslo 1980.
Kr. 150,-
134. årgang. 8vo. Priv. sjirtingryggbd. Orig. omslag bundet med. Pen. 248 s. Av innholdet: Calmeyer, Reidar. Industriarkitekturen i Norsk Hydro gjennom 75 år; Langsæter, Unni Grønn. Heggedal Hovedgård; Berg, Arne. Stavkyrkja frå Vang og hennar lange ferd; Lent, Hans. Om de norske stavkirkers opprinnelse - en bygningsteknisk undersøkelse; Backer, Ina. Prestegårdshager; Av innholdet: Malmström, Kari Hoel. Studiet av industrimiljøene - et forskningsfelt for tverrvitenskap; Altern, Arne. Det Kongelige Modumske Blaafarveverk i Buskeruds amt; Boe, Liv Hilde. Steinindustrien i Aker og Christiania; Øverås, Ola H. Tekniske kulturminne.
Nr. 645

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (utg.)
Årbok 1987.  Oslo 1987.
Kr. 100,-
141. årg. Leks. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omslag. Lesestriper i ryggen. Bruksspor. 270 s. Av innholdet: Klosterliv / Fra Benedikt til Birgitta / Klosterlivet i Norge. Tilblivelse - økonomi - avvikling / Klosteranleggene / Olavsklosteret i Oslo / Utstein kloster i middelalderen / Lyse kloster. Vårt første cistercienseranlegg / Kvinnenes stilling i klostervesenet / Var Nonneseter kloster eslet til adelig jomfrukloster? / Gravstener fra norske klostre / Litt om klosterseglene / Klostervesenets bidrag til Norges flora og vegetasjon.
Nr. 9486

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (utg.)
Årsberetning for 1938.  Oslo 1938.
Kr. 150,-
94. årgang. Med 178 illustrationer i teksten. 8vo. Orig. helsjirtingbd. Orig. omslag bundet med. Ex libris. Pent eks. 255 s. Av innholdet: Fremtidens Røros. Midler og mål. Nordens Chicago? En treårs-beretning fra Oslo. A Hafslund restaurerer sin herregård. Gamle Bogstad. Havens kunst: I. Lysthus. II. Haveskulptur. Prekestolen i Bergens Mariakirke. Domkirken i Kristiansand. Elverum kirke. En mønsterkirke og en virkelig restaurering.
Nr. 6833