Juridisk litteratur

Lassen, Hartvig
Mere om det radikale parti og rigsretten.  Christiania 1883.
Kr. 100,-
Sammenheftet i rygge med papirstripe. Noen små brune pletter på siste side. 48 s. Fra udstederne af opraabet "til christendommens venner i vort land". No.4.
Nr. 9460

Losnegård, Gaute
Død og pine. Justismordet Hetlesaka.  Førde 2006.
Kr. 248,-
8o. Orig. kartonert bd. Ny. 136 s. Forlagsomtale: I 1907 vart Mikal og Ole Hetle, far og son, frå Viksdalen i Sunnfjord dømde for å ha drepe naboen Henrik Hetle, trass i stor uvisse om den eigentlege dødsårsaka, og trass i at to statsadvokatar først hadde gått inn for å leggje bort saka. Men bygda kokte av mistankar og rykte, og to dokterar og ein professor konkluderte med at det måtte ha skjedd eit drap. Mikal og Ole laut sone i sju år. Kampen for frikjenning tok til straks dei vart dømde, men skulle verte årelang. Forfattarar, dokterar, juristar, journalistar mange andre engasjerte seg. Først under andre verdskrigen kom saka opp att, og Mikal og Ole vart frikjende. Mikal hadde då vore død i 12 år. Hetlesaka inneheld alle ingrediensane i ei kriminalhistorie, utan den viktigaste: sjølve mordet. Men Hetlesaka er forteljinga om eit anna mord -justismordet, eit av dei verste i Norgeshistoria.
Nr. 8134

Lund, Jens Michael (red.)
Norsk retstidende 1930. 95de aargang.  Oslo 1930.
Kr. 350,-
8vo. Sjirtingryggbd. Stempel lakket over. 1583 s.
Nr. 9785

Lund, Jens Michael (red.)
Norsk retstidende 1937. 102de aargang.  Oslo 1937.
Kr. 250,-
8vo. Sjirtingryggbd. Fordekkel litt slitt. En tanke slitt ved kapitelene. Stempel lakket over, navn streket over. 1089 s. (Før kr. 500,-)
Nr. 517

Lund, Jens Michael (red.)
Norsk retstidende 1924. 89de aargang.  Oslo 1924.
Kr. 400,-
Oslo 1925. 8vo. 1139 s. Priv. skinnryggbd. Litt skraper i skinnet. 1391 s.
Nr. 9786

Nordisk skibsrederforening (utg.)
Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender.  Oslo 1950-1960.
Kr. 300,-
8vo. Skinnryggbd. med gulldekor på ryggene. Har følgende årg.: 1949-1959. Pris pr. årg.
Nr. 3372

People`s Commissariat of Justice of the U.S.S.R. (utg.)
Report of Court Proceedings in the case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre.  Moscow 1937.
Kr. 400,-
Heard before the Military Collegium of the Supreme Court of the USSR Moscow Jan. 23-30, 1937. 8vo. Orig. sjirtingryggbd. Litt gulnet og slitt. støtte hjørner. 580 s.
Nr. 8566

Schjelderup, Ferdinand
Fra Norges kamp for retten. 1940 i Høyesterett.  Oslo 1945.
Kr. 75,-
8vo. Orig. bd. uten titteltrykk. 236 s.
Nr. 4779

Seip, Didrik Arup (red.)
Oslo bylov etter middelalderlige håndskrifter.  Oslo 1950.
Kr. 500,-
Med en innledning av Didrik Arup Seip. (Folio serie vol. I). Folio. Upag. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet og litt slitasje på dekler/hjørner.
Nr. 9820

Stevens, Edward F.
Shipping practice with a consideration of the law relating thereto.  London 1931.
Kr. 100,-
8vo. Illustr. Foldeplansjer. Orig. helsjirtingbd., en tanke slitt. en del understrekninger. Navnestempel. 172, 32 s.
Nr. 4320