Norge - historie

Lande, Harald/Gran, Åsa
Norges konger og dronninger i tusen år.  Oslo 1945.
Kr. 175,-
4to. 244 s. Rikt illustr. Orig. sjirtingryggbd.
Nr. 9558

Lorenz, Einar
Samefolket i historien.  Oslo 1981.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Som ny. 120 s. Denne boka gir en innføring i i samenes historie fra deres første kontakter med innvandrere sørfra fram til deres situasjon i dagens storsamfunn. Den tar opp trekk fra samenes historie og viser hvordan de ble fratatt sine urgamle bosettingsområder, hvordan deres land ble kolonisert og splittet av landegrensene, hvordan deres språk og kultur ble nedvurdert og undertrykt, men også hvordan samene verget seg mot undertrykkingen, organiserte seg og formulerte sine krav.
Nr. 5107

Rian, Øystein (red.)
Historiske perler. Norsk historieskrivning gjennom 800 år.  Oslo 2002.
Kr. 160,-
Bokklubbutg. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. 364 s. Forlagsomtale: Antologien samler artikler og utdrag fra bøker om norsk historie av 15 av våre viktigste historikere fra Snorre og fram til i dag. Samlingen dekker de viktigste begivenheter i norsk historie slik at den også kan fungere som en liten norgeshistorie. Foran hvert bidrag er det en kort presentasjon av den enkelte historieskrivers faglige karriere.
Nr. 3118

Schnitler, Balthazar
Fra viking til konge. En historisk roman om kong Olav Tryggvesons liv.  Kristiania 1905.
Kr. 150,-
8vo. Orig. dek helsjirtingbd. med marmorert snitt. 314 s.
Nr. 8807

Schou, August
Postens historie i Norge.  Oslo 1947.
Kr. 400,-
Liten 4to. llustr. Orig. sjirtingryggbd. 500 s. + XXV plansjer. Utgitt av Det Norske Postverket i anledning av 300-årsjubiléet 1647-1947.
Nr. 6812

Sevåg, Reidar
Statsråd H. R. Astrup.  Oslo 1967.
Kr. 125,-
8vo. Orig. helsjirtingbd. Illustr. En tanke skjev. Stemplet "Fra forleggeren". 296 s.
Nr. 238

Smith, Emil
Disse fjerne år. Tids- og miljøskildringer fra Norge i tiden omkring århundreskiftet og frem til verdenskrigen.  Oslo 1936.
Kr. 100,-
Leks. 8vo. Billedplansjer. Orig. helsjirtingbd. Litt plettet på snitt, ellers pent eks. 269 s.
Nr. 6475

Ulvestad, Martin
Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. Bidrag til og bindeled mellem Norges historie og Nord-Amerikas . De forenede Staters i särdeleshed. Bind 1.  Minneapolis 1907.
Kr. 1800,-
4to. Orig. dek. helsjirtingbd. Litt falmet og skjoldet i ryggen. Et par små ormehull i ytre og indre fremre fals. 871 s. Inneholder også: Anden Del: Sammenstilling af norske Sambygdinger i Amerika. Kart over De Forente Stater og "Norge i Amerika" bakerst i boken.
Nr. 6901

Wistrand, P. G.
Svenska folkdräkter. Kulturhistoriska studier.  Stockholm 1907.
Kr. 1200,-
Med 30 färgtryck efter original af E. von Walterstorff. Utgifna genom Nordiska Museet. 4to. Rikt illustr. Dek. orig. helsjirtingbd. Noe falmet i ryggen. Navn. (6), 160 s.
Nr. 6598