Kart og kartbøker

Norges geografiske Opmåling (utg.)
Norwegen 1: 100 000. Sonderausg. V. Stord.  U.s. 1940.
Kr. 200,-
Ausgabe Nr. 2. (Deutsche Heereskarte). Kart. Påklebet etikett med følgende tekst: Dette kart er utarbeidet av den tyske krigsmakt og er tatt som krigsbytte. Forhandles gjennom Norges Geografiske Oppmåling. Stempel med tekst: Ny pris fra 1/7-1947.
Nr. 9819

Norges geografiske Opmåling (utg.)
Norwegen 1: 100 000. Sonderausg. IV. Förde.  U.s. 1940.
Kr. 200,-
Kart. Påklebet etikett med følgende tekst: Dette kart er utarbeidet av den tyske krigsmakt og er tatt som krigsbytte. Forhandles gjennom Norges Geografiske Oppmåling.
Nr. 9818