Håndbøker og oppslagsverk

Alsvik/Arntsen/Levin (red.)
Musikken og vi 1-3.  Oslo 1983.
Kr. 400,-
4to. Orig. bd. 276 + 284 + 272 s. Illustrert. Bd. 1 og 2 uten vareomslag, bd. 3 med.
Nr. 9752

Andersen, Axel
Håndbøgernes håndbog.  U.s. 1979.
Kr. 100,-
3. rev. og forøgede udg. 8vo. 449 s. Illustr. Orig. kartonert bd. Utgått bibliotekseks. med stempler og bokutstyr.
Nr. 9546

Apel, Willi
Harvard Dictionary of Music.  Cambridge, Massachusetts 1973.
Kr. 200,-
2nd ed., revised and enlarged. 7th printing. Leks. 8vo. Illustr. Noter. Orig. helsjirtingbd. 935 s.
Nr. 9688

Birkeli, Fridtjov m.fl. (red.)
Norsk misjonsleksikon. I - III.  Stavanger 1965-1967.
Kr. 450,-
Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. 4to. Illustrasjoner. Fargeplansjer. Karter. Orig. helskinnbd. Topp gullsnitt. Enkelte små skraper i skinnet. (12) s. + 878 sp. + (8) s. + 928 sp. + (12) s. + 1130 sp.
Nr. 4935

Bojer, Hilde m.fl. (hovedred.)
Norsk samfunnsleksikon.  Oslo 1987.
Kr. 150,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. 487 s.
Nr. 3111

Bryn, Rolf/Tvedt, Knut Are (hovedred.)
Kunnskapsforlagets idrettsleksikon.  Oslo 1990.
Kr. 225,-
Leks. 8vo. Rikt illustr., også i farger. Orig. kartonert bd. Navn. Pent eks. 455 s. Kunnskapsforlagets IDRETTSLEKSIKON er den første boken som bringer en komplett oversikt over norsk og internasjonal idrett. Her vil alle idrettsinteresserte finne ting av interesse: Beskrivelse av alle idretter med regler og banemål, biografier av gamle og nye utøvere, en rekke artikler om idrettsklubber og idrettslag og forklaring av idrettsuttrykk. Til sammen inneholder leksikonet ca. 2 500 artikler; i tillegg over 20 sider med resultater, tabeller og statistikker. Leksikonet er skrevet i Norge for sere. Merot er ikke blitt et rent nasionalt leksikon. Her står engelske fotballklubber, japanske kampidretter og brasilianske racerkjørere side om side med norske sklpionerer og skøytehelter.
Nr. 4872

Brønnum, Jakob
Kulturhistoriske årstall.  Oslo 2003.
Kr. 200,-
(Bokklubben Dagens Bøker). 8vo. 477 s. Rikt illustr. Orig. kartonert bd. Som ny. Boka tar for seg verker og kunstnere år for år fra hulemalerienes til Marius Holsts film Øyenstikker. Den gjennomgår mer enn 6000 hovedverker og 3000 kunstnere. Det redegjøres for ca 1000 begreper og uttrykk fra kunstens og kulturens verden. Med register.
Nr. 9550

Danstrup, John (red.)
Kulturhistorisk leksikon for Nordisk Middelalder 1-21 + registerbind.  København 1980-82.
Kr. 5500,-
Norsk redaktør: Finn Hødnebø. leks. 8vo. Illustr. Fargeplansjer. Orig. helsjirtingbd. Pent sett.
Nr. 8429

Eggum, Jan/Ose, Bård/Steen, Siren
Norsk pop & rock leksikon. Populærmusikk i hundre år.  Oslo 2005.
Kr. 300,-
4to. Rikt illustr. Orig. kartonert bd. 616 s. Pent eks.
Nr. 9640

Evensberget, Snorre/Gundersen, Dag (red.)
Bevingede ord. Nær 8000 litterære sitater, historiske ytringer, ordtak og talemåter, sentenser og fyndord.  Oslo 1967.
Kr. 150,-
(Den norske Bokklubben). Stor 8vo. Orig.bd. med vareomslag. Omslaget noe slitt langs øvre kant. 991 s.
Nr. 8131