Religion og teologi

Askeland, Jon/Gjerstad, Jo (red.)
Det er landet og soga som kallar. Minneskrift. Conrad Clausen 1902 - 2002.  Bergen 2002.
Kr. 120,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 254, (2) s. Baksidetekst: Idealisten Conrad Clausen gjorde ein eineståande innsats for norskdom, norsk kultur og samfund gjennom eit langt liv. 21. november 2002 var det 100 år sidan han vart fødd i Tacoma på den amerikanske vestkysten. Denne jubileumsboki syner oss noko av mangfaldet i arbeidet til den heilhuga kulturbyggjaren frå Askøy: som fredsarbeidar (formann i Norges Fredslag i ein mannsalder), lokalhistorikar (redaktør av sogelagsskriftet Frå Fjon til Fusa ein 30 års bolk), bladmann (redaktør av Askøy Tidend i 28 år), umtykt skribent og kåsør i aviser og kringkasting frå sist på 1920-talet til 1990. I ein innleiande bolk vert mannen og verket skildra av Anders Bjarne Fossen, Fredrik Wandrup, Jakob Skarstein, Ludvig Jerdal, Magnús H. Gíslason, Alv Askeland, Eigil Lehmann og Olav Lavik. På ulikt vis syner dei oss den makelause innsatsen Conrad Clausen gjorde for kulturlivet - både lokalt på Askøy, i Hordaland og vidare utetter - ikkje minst i fredsarbeidet og gjennom hopehavet med frendefolk på Island og dei andre øyane vest i havet. Ruvande kulturinstitusjon, venesæl samarbeidsmann, bibliofil livskunstnar, ordhag talsmann, ihuga forminnevernar er berre nokre av honnørordi som vert nytta for å gjeva oss ein tokke av alt det denne fagnamannen stod for. Av innhaldet (artiklar av Conrad Clausen): Askøy - Innføring; Askøy - Truer og segner; Askøymålet og Askøy mållag; Den gamle kyrkjestaden på Ask; Gleda som skulle timast alt folket Starkad Ålrekftad kongsgård Soga om tekstilindustrien i Hordaland Arne Bjørndal - Røda i Vestmannalaget 26. ftjaj. 1932 Henrik Ibsen i lyrikken To visor etter J. O. Veseth Hikon den Gode og skaldane Olav Nygard - Liv og lanad Soga åt fredstanken i Noreg
Nr. 5422

Aukrust, Olav O.
Dødsrikets verdenshistorie 1-3. Menneskehetens forestillinger og kunnskaper om livet etter døden.  Oslo 1985.
Kr. 800,-
Leks. 8 vo. Orig. bd. med vareomslag. 429 + 495 + 641 sider. Litt slitasje på vareomslagene.
Nr. 9822

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 71. 1971.  Bergen 1971.
Kr. 100,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 140 s. Innhold: Katastrofe og gjenreisning. Bergenhus 1944-46 / Kirken, dissenterne og lekmannsbevegelsen i Bergen 1850-1880 / Omkring et lite kjent Bergensprospekt.
Nr. 9746

Birkeli, Fridtjov m.fl. (red.)
Norsk misjonsleksikon. I - III.  Stavanger 1965-1967.
Kr. 450,-
Utgitt med tilslutning fra Norsk Misjonsråd og de misjoner dette representerer. 4to. Illustrasjoner. Fargeplansjer. Karter. Orig. helskinnbd. Topp gullsnitt. Enkelte små skraper i skinnet. (12) s. + 878 sp. + (8) s. + 928 sp. + (12) s. + 1130 sp.
Nr. 4935

Bjørndal, Arne/Clausen, Conrad (red.)
Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag 1954.  Bergen 1954.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Brett i foromslag, et par rifter ved kapitelene. 176 s. Dedikasjon: Til Frank Frode med takk og helsing. Conrad Clausen. Av innholdet: Liland, Sigurd. Dei fjorton kongskyrkjone; Frøysadal, Øystein. Spreidde stadnamn; Totland, Berge. Tuftekallen på Hosdal i Hamre; Liland, Sigurd. Dei fjorton kongskyrkjone; Jansen, Kristofer. Ei kyrkjesoge frå Lindås for 200 år sidan. Ein folkekjær Lindåsprest; Hanssen, Olaf. Litt um religiøs folkedikting i Nordhordland.
Nr. 646

Bjørnetun, Erling m. fl. (red.)
Luster. Lokalhistorisk årbok 1995.  Luster 1995.
Kr. 150,-
Utgjevar: Sogelaga i Luster kommune i samarbeid med Luster kulturkontor. 4to. Illustr. Orig. omslag. 93 s. Av innholdet: Bøen, Marit. Urnes stavkyrkje og 1000-årsjubileet; Dyrdal, Oddrun Marie. Kyrkjehistorie for Luster kommune; Hovland, Bjørg. Lauving i Jostedalen; Kroken, Johannes. Arbeids- og levemåte på eit småbruk under krigen. Roterud, Henny Eikum/Svangstu, Mai. Strandstaden Marifjøra; Kroken, Johannes. Stålverket i Fortun; Foss, Mathias. "Justedalens kortelige beskrivelse - anno 1750".
Nr. 4092

Bowker, John
Gud - en historisk fremstilling.  Oslo 2003.
Kr. 250,-
Overs. av Torbjørn Vike. Gjendiktninger ved Jan Erik Rekdal. Leks. 8vo. 400 s. Illustrert i farger. Orig. bd. med vareomslag. Som ny.
Nr. 9493

Brorson, Hans Adolph
Samlede skrifter. I - III.  København 1951-56.
Kr. 500,-
Ved L. J. Koch. Utg. av Det danske sprog- og litteraturselskab. 8vo. Orig. skinnryggbd. Litt slitt og skjoldet på ryggene. Papiret sprukket mellom smusstittelblad og tittelblad i bd. I. XXIV, 378, (3) + VIII, 424, (8) + 534, (8), 12 s.
Nr. 8989

Bruun, Christopher (utg.)
For frisindet Christendom.  Lillehammer 1885.
Kr. 150,-
2den Aargang. 8vo. Skinnryggbd., litt slitt. Stempel på tittelblad. Rester etter ex libris på forsats. 296 s.
Nr. 2641

Brøgger, Niels Chr.
Guder og helter i klassisk tid.  Oslo 1958.
Kr. 250,-
8vo. Orig. sjirtingryggbd. med vareomslag. Omslag noe slitt. Navn på forsatsblad. Navn preget inn på smusstittelblad. 208 s. Fra baksidetekst: Om den skjønne Helena og heltene i Trojanerkrigen, om den lidenskapelige Medea som ble bortført av Jason, om Odyssevs og hans mange farlige eventyr, om argonautenes tog for å hente skinnet av Den Gylne Bukk, om Herkules og hans fantastiske bedrifter, om Amor og hans kjærlighet til Psyche. Boken er forsynt med nesten 700 oppslagsord.
Nr. 6670