Filosofi

Brøgger, Waldemar
Alene i universet.  Oslo 1986.
Kr. 80,-
8vo. 126 s. Orig. omslag. Lesestriper.
Nr. 9488

Doublet, David Roland
Die Vernunft als Rechtinstanz (Die Kritik der reinen Vernunft als Reflexionsprozess der Vernunft).  Oslo/Paderborn 1989.
Kr. 200,-
8vo. Orig. helssjirtingbd. 225 s. Opprinnelig doktoravhandling.
Nr. 6776

Hansen, Karstein M.
Skapelse og kritikk. En analyse av K. E. Løgstrups forfatterskap med særlig hensyn til skapelsestankens kritiske funksjon hos den unge Løgstrup.  Oslo 1996.
Kr. 375,-
8vo. Orig. omslag. Pent eks. Dedikasjon fra forfatteren. 427 s. Forlagsomtale: I denne avhandlingen behandler Hansen skapelsestanken hos den unge Løgsturp (1905-81). Boken gir en samlet fremstilling av Løgsturps etikk, og drøfter særlig spørsmålet om etikkens begrunnelse. Har et bibliografisk utvalg av Løgstrups forfatterskap 1930-89, oversikt over upubliserte tekster og over brev, litteraturliste, sak- og personregister.
Nr. 3737

Hegge, Hjalmar
Frihet, individualitet og samfunn. En moralfilosofisk, erkjennelsesteoretisk og sosialfilosofisk studie i menneskelig eksistens.  Oslo 1985.
Kr. 200,-
Utg. av Institutt for filosofi, Univ. i Oslo. 8vo. Orig. omslag. Dedikasjon fra forfatteren. 546 s.
Nr. 3771

Holte, R./Hof, H./Hemberg, J./Jeffner, A.
Etiska problem.  Stockholm 1970.
Kr. 100,-
8vo. Orig. bd. Svake bruksspor. 274s.
Nr. 9395

Høibraaten, Helge m.fl. (red.)
Essays in Pragmatic Philosophy II.  Oslo 1990.
Kr. 350,-
8vo. Orig.bd. 176 s.
Nr. 8047

Johannessen, Kjell S. (red.)
Glimt fra vitenskapsfilosofiens hovedområder.  Bergen 1999.
Kr. 125,-
8. oppl. 8vo. Orig. omslag. 150 s.
Nr. 8031

Johansen, Kjell Eyvind/Vetlesen, Arne Johan
Innføring i etikk.  Oslo 2006.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Pent eks. 235 s.
Nr. 9397

Kant, Immanuel
Kritikk av dømmekraften (i utvalg).  Oslo 1995.
Kr. 150,-
Overs. av Espen Hammer. 8vo. Ny. 240 s. (Før kr. 238,-)
Nr. 8522

Kant, Immanuel
Hva er mennesket? Antropologi i pragmatisk perspektiv.  Oslo 2002.
Kr. 150,-
Oversatt av Øystein Skar. Innledning ved Lars Fr. H.Svendsen. Leks. 8vo. Orig. bd. med vareomslag. Omslag litt slitt i kanter. 242 s. Boka er basert på ei forelesningsrekke over antropologi som Kant holdt regelmessig ved universitetet i Königsberg. Kant anlegger et pragmatisk perspektiv, det vil her si mennesket betraktet som et fritt, handlende vesen. Verket er fullt av anekdoter, vittigheter, litterære referanser og allusjoner.
Nr. 6462