1800-tallsbøker

(Tidemand, N.)
Om de sammensatte Staters Foreningsmaade tilligemed et politisk Blik paa Regjeringsformerne. Af en Normand.  Christiania 1829.
Kr. 250,-
Utg. av Jonas A. Hielm. Trykt hos J. Lehmanns enke.. 8vo. Enkelt priv. skinnryggbd. uten ryggtittel. Etikett med nummer limt på øverst i ryggen. (siste side mangler). Gj.gående fettflekk øverst på de første 20 sidene. Tittelblad og de siste sidene plettet. Navn. Eierstempel. XXXXVI, (2), XXIV, 136 s. De første 50 sidene er en biografi over Tidemand av Hielm.
Nr. 9306

Bang, Gustav
Europas kulturhistorie i fortællinger for folket. Bind I-II.  København 1899.
Kr. 200,-
8vo. Rikt illustr. Orig. rikt dek. helsjirtingbd. Et par pletter på deklene. Litt slitt ved kapitelene. 371, 509 s.
Nr. 2698

Bauditz, Sophus
Ved Søen og i Skoven. To Fortællinger / Himmelbjerget. Blade af Otto Langes Ungdomsliv.  Kjøbenhavn 1873-1877.
Kr. 500,-
1. utg. Priv. skinnryggbd. med de orig. foromslag medbundet. En tanke slitt i ytre falser, ellers pen. Håndskrift (gammel) på tittelbladet til "Ved søen og i skoven": "Hans første skrift". Navn/hilsen. 178, 228, 158 s. (Før kr. 850,-). Forfatterens tre første verker bundet sammen i ett bind.
Nr. 4232

Bjørnson, Bjørnstjerne
Magnhild.  Kjøbenhavn 1877.
Kr. 300,-
1. utg. 8vo. 174 s. Orig. dek. helsjirtingbd. med helt gullsnitt. Små brune pletter på snitt. Svak pennestrek og liten brun plett på fordekkel. Pen materie. Litt slitasje ved kapitelene, noe gulnet i ryggen.
Nr. 9359

Bruun, Christopher (utg.)
For frisindet Christendom.  Lillehammer 1885.
Kr. 150,-
2den Aargang. 8vo. Skinnryggbd., litt slitt. Stempel på tittelblad. Rester etter ex libris på forsats. 296 s.
Nr. 2641

Cussans, John E.
Handbook of Heraldry with instructions for tracing pedigrees and dechiphering ancient MSS Rules for the Appointment of liveries etc.  London 1893.
Kr. 275,-
4th ed. Illustr. Orig. dek. helsjirtingbd. Deler av bakdekkel og rygg noe mørknet. Ex libris. 353 s.
Nr. 4473

Dahl, W. S.
Biskop Nikolas Arnessøn. En kritisk historisk fremstilling.  Kristiania 1884.
Kr. 300,-
8vo. Orig. dek. helsjirtingbd. Pent eks., bortsett fra noen pletter på forsats og tittelblad. 280 s.
Nr. 3705

Det Kgl. norske videnskabers selskab i Trondhjem (utg.)
Festskrift udgivet i anledning af Trondhjems 900 aars jubilæum 1897. Bidrag til Trondhjems og Trøndelagens historie.  Trondheim 1897.
Kr. 500,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. dek. helsjirtingbd. (5), 59, 20, 200, 27, 177, (1), 8 s. Innhold: Rygh, K. Trøndelagen i forhistorisk tid; Storm, Gustav. Om Aarstallet for Trondhjems Grundlæggelse; Daae, Ludvig. En krønike om Erkebiskopperne i Nidaros; Bugge, Alexander. Nidaros' Handel og Skibsfart i Middelalderen; Nielsen, Yngvar. Kampen om Trondhjem 1657-1660; Huitfeldt-Kaas, H.J. Om Trondhjems Byvaaben.
Nr. 4178

Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring (utg.)
Aarsberetning for 1891.  Kristiania 1892.
Kr. 100,-
8vo. 3 litograferte plansjer. Orig. omslag. Slitt foromslag, delvis sprukket i ryggen. 173, XX s.
Nr. 582

Funcke, Otto
Fra England. Rejsebilleder.  Bergen 1883.
Kr. 150,-
Aut. udg. for Norge og Danmark ved Th. C. Bernhoft. 8vo. Orig. dek. helsjirtingbd. Noen pletter på friblad. Navnestempler på tittelblad. VIII, 312 s.
Nr. 1291