Næringsliv og næringslivshistorie

AB Bolinder-Munktell/Bolinders Fabriks AB (utg.)
Bolinders - en svensk verkstad. Till 100-årsminnet av J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstads grundande.  Stockholm 1945.
Kr. 275,-
4to. Rikt illustr. Orig. sjirtingryggbd. Støtte hjørner. Et par hakk i deklenes kanter. Nummer skrevet i ryggen med penn. 287 s.
Nr. 7776

Askeland, Jon/Gjerstad, Jo (red.)
Det er landet og soga som kallar. Minneskrift. Conrad Clausen 1902 - 2002.  Bergen 2002.
Kr. 120,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 254, (2) s. Baksidetekst: Idealisten Conrad Clausen gjorde ein eineståande innsats for norskdom, norsk kultur og samfund gjennom eit langt liv. 21. november 2002 var det 100 år sidan han vart fødd i Tacoma på den amerikanske vestkysten. Denne jubileumsboki syner oss noko av mangfaldet i arbeidet til den heilhuga kulturbyggjaren frå Askøy: som fredsarbeidar (formann i Norges Fredslag i ein mannsalder), lokalhistorikar (redaktør av sogelagsskriftet Frå Fjon til Fusa ein 30 års bolk), bladmann (redaktør av Askøy Tidend i 28 år), umtykt skribent og kåsør i aviser og kringkasting frå sist på 1920-talet til 1990. I ein innleiande bolk vert mannen og verket skildra av Anders Bjarne Fossen, Fredrik Wandrup, Jakob Skarstein, Ludvig Jerdal, Magnús H. Gíslason, Alv Askeland, Eigil Lehmann og Olav Lavik. På ulikt vis syner dei oss den makelause innsatsen Conrad Clausen gjorde for kulturlivet - både lokalt på Askøy, i Hordaland og vidare utetter - ikkje minst i fredsarbeidet og gjennom hopehavet med frendefolk på Island og dei andre øyane vest i havet. Ruvande kulturinstitusjon, venesæl samarbeidsmann, bibliofil livskunstnar, ordhag talsmann, ihuga forminnevernar er berre nokre av honnørordi som vert nytta for å gjeva oss ein tokke av alt det denne fagnamannen stod for. Av innhaldet (artiklar av Conrad Clausen): Askøy - Innføring; Askøy - Truer og segner; Askøymålet og Askøy mållag; Den gamle kyrkjestaden på Ask; Gleda som skulle timast alt folket Starkad Ålrekftad kongsgård Soga om tekstilindustrien i Hordaland Arne Bjørndal - Røda i Vestmannalaget 26. ftjaj. 1932 Henrik Ibsen i lyrikken To visor etter J. O. Veseth Hikon den Gode og skaldane Olav Nygard - Liv og lanad Soga åt fredstanken i Noreg
Nr. 5422

Beck, Joh.
Horten. Kort omrids af stedets historie. + Fra Hortens næringsliv ved begyndelsen af det 20. Aarhundrede.  Kristiania 1909 og 1911.
Kr. 600,-
Leks. 8vo. Bundet i ett samt. helsjirtingbd. Illustr. Foldet kart. Et par blad nesten løsnet fra permen. Gjennomgående merker etter rustne stifter. Navn/Hilsen. 116 + 28 s.
Nr. 458

Bergen Turlag (utg.)
Årbok 1952.  Bergen 1952.
Kr. 70,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 280 s. Av innholdet: Tjønn, Harald. Sagn fra Feiostraktene; Kloster, Robert. De gamle kirker i Vik; Mortensen, O. Framfjordfjellene og talkindustrien; Fougner, Eiliv. Jus i fjellet; Skjerven, Olav. Den gamle reislevegen mellom Myrkdalen og Vik.
Nr. 1220

Bergens historiske forening (utg.)
Skrifter. Nr. 79/80.  Bergen 1981.
Kr. 60,-
8vo. Orig. omslag. 128 s. Av innholdet: Norsk hermetikkindustri før 1900.
Nr. 792

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 54. 1948.  Bergen 1949.
Kr. 70,-
8vo. Orig. omslag. En tanke skjev. Smårifter i kanten av omslag. Noe smuss på foromslag. 176 s. Innhold: Haakon Shetelig: Einar Lexow; Øystein Sandberg: «Edvard Edvardsens Bergensbeskrivelse; J. Hagelsteen: Barkemøllen på Kalfaret; Gerhard Munthe: Et bergensk trykkefrihetsskrift fra 1771; Halkild Nilsen: En fortegnelse over uautoriserte privatskoler i Bergen fra 1822; G. S.: Et litet gløtt i underlige forhold; Stoltz: Windingiana.
Nr. 4604

Bjørnetun, Erling m. fl. (red.)
Luster. Lokalhistorisk årbok 1996/1997.  Luster 1998.
Kr. 150,-
Utgjevar: Sogelaga i Luster kommune i samarbeid med Luster kulturkontor. 4to. Illustr. Orig. omslag. 156 s. Av innholdet: Stølar i Luster; Kleppa, Hermund. Smørlaga i Luster; Joranger, Terje Mikael Hasle. Kultursenteret Ytre Kroken; Hansson, Russell L. Frå Wisconsin til Fuglesteg; Kvitrud, Arne. Sagbruksnæringa i Luster på 1600-talet; Heiber, Ingebjørg Strand. Husmannsvesenet i Luster og Jostedal; Dyrdal, Oddrun Marie. Husmannslivet i Skjolden og Fortun; Solem, Susanna. Hafslo Ungdomslag.
Nr. 4093

Bjørnetun, Erling m. fl. (red.)
Luster. Lokalhistorisk årbok 1995.  Luster 1995.
Kr. 150,-
Utgjevar: Sogelaga i Luster kommune i samarbeid med Luster kulturkontor. 4to. Illustr. Orig. omslag. 93 s. Av innholdet: Bøen, Marit. Urnes stavkyrkje og 1000-årsjubileet; Dyrdal, Oddrun Marie. Kyrkjehistorie for Luster kommune; Hovland, Bjørg. Lauving i Jostedalen; Kroken, Johannes. Arbeids- og levemåte på eit småbruk under krigen. Roterud, Henny Eikum/Svangstu, Mai. Strandstaden Marifjøra; Kroken, Johannes. Stålverket i Fortun; Foss, Mathias. "Justedalens kortelige beskrivelse - anno 1750".
Nr. 4092

Borgstrom, Georg (ed.)
Fish as food. Volume 1-4.  New York 1961-1965.
Kr. 500,-
8vo. Illustr. Tabeller. Diagrammer. Orig. bd. Bd. 1, 3 og 4 med vareomslag. Noen smårifter i omslagene. Innhold: I. Production, biochemistry, and microbiology; II. Nutrition, sanitation, and utilization; III. Processing: part 1; IV. Processing: part 2. An indispensable source of information for all those engaged in the study of marine and freshwater organisms utilized as food.
Nr. 3885

Bruns, Friedrich
Die Sekretäre des Deutschen Kontors zu Bergen.  Bergen 1939.
Kr. 200,-
(Det Hanseatiske Museums skrifter. Nr. 13). 4to. Illustr. Orig. omslag. Delvis uoppsk. Navn. 148 s.
Nr. 8645