Juridisk litteratur

Bergen Turlag (utg.)
Årbok 1952.  Bergen 1952.
Kr. 70,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 280 s. Av innholdet: Tjønn, Harald. Sagn fra Feiostraktene; Kloster, Robert. De gamle kirker i Vik; Mortensen, O. Framfjordfjellene og talkindustrien; Fougner, Eiliv. Jus i fjellet; Skjerven, Olav. Den gamle reislevegen mellom Myrkdalen og Vik.
Nr. 1220

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 62. 1958/1959.  Bergen 1959.
Kr. 125,-
8vo. Orig. omslag. Uoppsk. Noen småhakk langs kanten av omslag. 283 s. Av innholdet: Dagfinn Breistein. Sorenskriver Wilhelm Frimann Koren Christie ; Brev fra Lyder Sagen til W. F. K. Christe i året 1814 ; Halkild Nilsen. Forholdet mellom stiftbefalingsmann, magistrat og "de eligerede 16 menn".
Nr. 8597

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 60. 1954/55.  Bergen 1956.
Kr. 150,-
8vo. Orig. omslag. Omslag med småhakk langs kanter. 244 s. Innhold: W.F.K. Christie: Dagbok på utenlandsreisen 1823. ; Knut Nygaard: W.F.K. Christies dagbok fra utenlandsreisen 1823 ; Bjarne Berulfsen: Litt om et par gamle dokumentavskrifter fra Bergen ; Charles Joys: Strid om tiende mellom biskopen og de tyske vintersittere i Bergen ; Robert Kloster: Takformen på Rosenkrantztårnet ; Halkild Nilsen: Seminarium Fridericianum.
Nr. 8599

Den Norske Turistforening (utg.)
Den Norske Turistforenings årbok 1962. Naturvern.  Oslo 1962.
Kr. 75,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Materie litt buklet. 254 s. Av innholdet: Oslomarka - et eldorado ; Hver dråpe i Ryfylkeheiane ; Dyreliv og naturvern Bjørnen, bjørnefredningen og skogsbilveiene i Vassfarområdet ; La Femundmarka være i fred ; Naturvern og fiske ; Naturloven og friluftsloven ; Vern av norsk natur. - Områder som er fredet ; For første gang fra Lillehammer til Rondane. .
Nr. 4868

Doublet, David Roland
Die Vernunft als Rechtinstanz (Die Kritik der reinen Vernunft als Reflexionsprozess der Vernunft).  Oslo/Paderborn 1989.
Kr. 200,-
8vo. Orig. helssjirtingbd. 225 s. Opprinnelig doktoravhandling.
Nr. 6776

Isaksen, Knut Even
Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år.  Molde 1998.
Kr. 125,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. kartonert bd. Ny. 240 s. (før kr. 240,-). Forlagsomtale: Rådstua og fengslet var blant de få bygningene som stod igjen i Molde sentrum etter krigshandlingene i aprildagene 1940. Dette er gamle bygninger med en mangfoldig og spennende historie som aldri før er beskrevet. Bli med inn og utforsk denne historien!
Nr. 6957

Jensen, Chr. L. (red.)
Norsk retstidende 1953. 118. årg. Del I-II.  Oslo 1953.
Kr. 600,-
8vo. Skinnryggbd. Noen skraper i ryggen. Navnestempel. 1699 s.
Nr. 520

Jensen, Chr. L. (red.)
Norsk retstidende 1949. 114. årg.  Oslo 1949.
Kr. 300,-
8vo. Sjirtingryggbd. Tittelblad pent rep. ved indre fals. 1109 s. (Før kr. 600,-)
Nr. 518

Kirkecommisionen (utg.)
Motiverede lovudkast, afgivne af den ved kongelig Resolution af 27de Januar 1859 til Drøftelse af forskjellige kirkelige Anliggender nedsatte Commision.  Chra. 1862.
Kr. 575,-
8vo. Nyere sjirtingryggbd. Hjørne revet av tittelblad, ellers pen. 110, 28 s.
Nr. 170

Lassen, Birger Stuevold (utg.)
Knophs oversikt over Norges rett.  Oslo 1981.
Kr. 150,-
8. utg. Orig. kunstskinnbd. Navn. 1065 s.
Nr. 4421