Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte IV.  Voss 1972.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 103, (15) s. Av innholdet: Om Sjur Bygd sitt forfattarskap / Matskikkar og matstell i sjølvbergingstida / Sverrestigen / Av Voss Sokneselskap sitt arbeid første 50-årsbolken / Blad or misjonssoga på Voss.
Nr. 9019

Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte V.  Voss 1973.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 100 s. + annonser. Av innholdet: Flatbrødbaking / Guri Jonsdotter Lid Kvinna frå Raundalen som for hundre år sidan vandra gjennom tre verdsdeler og forkynte angeliet på vegen / Voss Avis / Haugianarar i Vossebygdene etter Hauge si tid / Den gamle kyrkjegarden på Skiple i Raundalen / Stamping av heimevove ty / Vinnamn på Voss / Fire bygdelag kring ein fjellmarknad / Bokreidar Mons Litlere / Olaf K. Bjerke - Filmpioner frå Voss / Om Rike-Torstein, namnen han på Bjørko, og rikdomen hans / Tankar og minne kring eit vegskifte / Nokre merknader om dei eldste vegane / Mogelege gravrøyser langs vegen mellom Svartaberg og Singesetvatnet.
Nr. 9020

Voss Bygdeboknemnd (utg.)
Gamalt frå Voss. Hefte V.  Voss 1975.
Kr. 125,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Navn/hilsen. 89 s. + annonser. Av innholdet: Frå kronglevegar til fast vegdekke på Bordalen / Slaget ved Båbrua / Stalheimskleiva / Futane i Nordhordland og Voss / Preposisjonsbruken til gardsnamna / Omkring jarnvegsbygginga frå Vossevangen og austetter / Bolstadøyri / Samferdsla mellom Evanger og Bergen / Or eit gamalt Amerika-brev.
Nr. 9021