Lorenz, Einar
Samefolket i historien.  Oslo 1981.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Som ny. 120 s. Denne boka gir en innføring i i samenes historie fra deres første kontakter med innvandrere sørfra fram til deres situasjon i dagens storsamfunn. Den tar opp trekk fra samenes historie og viser hvordan de ble fratatt sine urgamle bosettingsområder, hvordan deres land ble kolonisert og splittet av landegrensene, hvordan deres språk og kultur ble nedvurdert og undertrykt, men også hvordan samene verget seg mot undertrykkingen, organiserte seg og formulerte sine krav.
Nr. 5107