Gran, Gerhard (red.)
Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Hefte 5, 1956.  Oslo 1956.
Kr. 50,-
8vo. Orig. omslag. Slitt og med rifter ved kapitelene. S. 285-358. Innhold: Erik Colban: Utenrikspolitisk resymé; B. M. Kinck: Ibsen og historien «Kejser og Galilæer»; Gerhard Knoop: Ibsen i trygge hender; Sverre Hartmann: Quislings konferanse med den tyske overkommando; Axel Damman. Aktuelle transportpolitiske spørsmål i Norge; Arne Hannevik: Vår egen tids litteratur. Erling Christie: To dikt. Gunnar Leistikow: Det gærer i sydstaterne.
Nr. 4715

Gran, Gerhard (red.)
Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfundsspørsmaal. Hefte 5, 1909.  Kristiania 1909.
Kr. 75,-
8vo. Orig. omslag. Uoppsk. Gulnet i ryggen og langs omslagets kanter. S. 286-348. Av innholdet: Darwin og Malthus; S.C. Hammer: Den tyrkiske revolution; L. Dietrichson. Mahdiafundet; C.F. Hambro: Ef digt af Henrik Ibsen.
Nr. 4717

Gran, Gerhard (red.)
Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfundsspørsmaal. Hefte 8, 1909.  Kristiania 1909.
Kr. 75,-
8vo. Orig. omslag. Delvis uoppsk. Gulnet i ryggen og langs omslagets kanter. S. 470-532. Av innholdet: Halvdan Koht. Folkestyre; C. J. Hambro. Den svenske storstreik; Ove C. L. Vangensten. Edmondo De Amicis; Fredrik Paasche. Ibsen og nationalromantiken; Anders Krogvig. Naar den ny vin blomstrer -.
Nr. 4718

Gran, Gerhard (red.)
Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfundsspørsmaal. Hefte 9, 1909.  Kristiania 1909.
Kr. 75,-
8vo. Orig. omslag. Delvis uoppsk. Gulnet i ryggen og langs omslagets kanter. S. 534-596. Innhold: Chr. Collin. En av verdenshistoriens gaader; C. J. Hambro. Den svenske storstreik; Hjalmar Christensen. Af kirkepolitikens historie; Th. Schirmer. Ibsens nationale betydning.
Nr. 4719