Brurås, Svein
Etikk for journalister.  Oslo 2000.
Kr. 200,-
Liten 4to. Illustr. Orig. omslag. 339 s.
Nr. 9388