Danstrup, John (red.)
Kulturhistorisk leksikon for Nordisk Middelalder 1-21 + registerbind.  København 1980-82.
Kr. 5500,-
Norsk redaktør: Finn Hødnebø. leks. 8vo. Illustr. Fargeplansjer. Orig. helsjirtingbd. Pent sett.
Nr. 8429