Nielssøn, Tyge
En ny Allmanach, paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644.  Oslo 1993.
Kr. 175,-
Faksimileutgave. 12mo. Orig. omslag. innlagt i kassett samen med et lite hefte med opplysninger om almanakken. Utgitt til bokåret 1993.
Nr. 7977