Gjendem, Anders m.fl. (red.)
Romsdalinger i Amerika. Artikler fra Romsdalslagets årbøker og bidrag av Odd Meringdal, Lars A. Stavig, Virginia og Camilla Wicks og andre.  Molde 1978.
Kr. 60,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Pent eks. 207 s. Boken inneholder et utvalg av artikler fra Romsdallaget i Amerika sine årbøker fra 1917 og 1920 og Møre og Romsdal fylkeslags årbok for 1953. Videre en del tildligere utrykte artikler. Boken gir verdifulle opplysninger om en lang rekke innvandrere og deres etterslekt, særlig fra den eldste tid, og skildrer deres daglige liv og virke sett med deres egne øyene. Boken vil kunne være til stor nytte for mange som søker opplysninger om sine slektninger i Amerika og for norsk-amerikanerne som søker sitt opphav i Romsdal.
Nr. 6959