Landslaget for lokalhistorie (utg.)
Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. Nr. 4, 1998.  Trondheim 1998.
Kr. 40,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. (S. 241-332). Av innholdet: Kvinnelig og mannlig i skogsbygdas arbeidsliv - slik det fortelles fra tida etter 1930 i Trysil og Nord-Värmland; Bygdeadel og industrikapitalisme. Skogbruket i Glomma-vassdraget 1890-1920; Skogsarbeider og langrennsløper som felles identitet; Kulturmøte mellom nye og gamle driftsformer i skogbruket i Snåsa frå 1950 til 1970-åra.
Nr. 5859

Landslaget for lokalhistorie (utg.)
Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. Nr. 4, 1999.  Trondheim 1999.
Kr. 40,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. (S. 241-324). Av innholdet: Jordbruket på Sør-Helgeland under omstilling 1665/66-1701; Godseieren på Helgeland - også en mangfoldig spekulant; Nettball i Arbeidernes Idrettsforbund - idrett-for kvinner eller kvinneidrett?
Nr. 5860

Landslaget for lokalhistorie (utg.)
Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. Nr. 2, 2000.  Trondheim 2000.
Kr. 40,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. (S. 81-160). Av innholdet: Skandinavisk bergverksdrift før 1800 - en økonomisk oversikt; Jernverkene i Nedenes amt: produksjonen på 1700-tallet; Ikke bare sol og seil - en oversikt over jernverksdriften i Aust-Agder; Bergverk og mineralindustri i lokalsamfunnet. Hjelpemidler for bergverkshistorikere.
Nr. 5862

Landslaget for lokalhistorie (utg.)
Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. Nr. 1, 1999.  Trondheim 1999.
Kr. 40,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. (S. 1-80). Av innholdet: Når makroendringar har mikrokonsekvensar. Eit sosiologisk perspektiv på sildekrisa sist i 1950-åra ; Konsekvensene av utvandringen til Amerika. Amerikastoff i norske lokalaviser ; Gaulfossen og raset i Gauldalen i 1345. Kva busetjing og stadnamn kan fortelje oss.
Nr. 6557