Lassen, Birger Stuevold (utg.)
Knophs oversikt over Norges rett.  Oslo 1981.
Kr. 150,-
8. utg. Orig. kunstskinnbd. Navn. 1065 s.
Nr. 4421