Trondhjems Turistforening (utg.)
Årbok 1980.  Trondheim 1980.
Kr. 50,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 208 s. Av innholdet: Tømmerås, Per J. "Hvor åtselet er, der skal ørnene samles." (Om rovfuglenes åtselvaner).
Nr. 1480

Trondhjems Turistforening (utg.)
Årsberetning og regnskap 1976.  Trondheim 1976.
Kr. 50,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 191 s. Av innholdet: Suul, Jon. Våtmarker i fjellet og deres betydning for fuglelivet.
Nr. 3129

Trondhjems Turistforening (utg.)
Årbok 1979.  Trondheim 1979.
Kr. 50,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 224 s. Av innholdet: Sæther, Olaf S. Dovrebanen - reisetiden halvert på 60 år; Alendal, Einar. Moskusfeet på Dovrefjell.
Nr. 3161

Trondhjems Turistforening (utg.)
Trondhjems Turistforening. Årbøker.  Trondheim 1979-1994.
Kr. 50,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. Har følgende årg.: 1963, 1979-81, 1988-94. Pris pr. årg.
Nr. 3242