Hansen, E. Ancher
Norges historie i bilder og tekst.  Oslo u.å. (ca. 1945).
Kr. 120,-
4to. Orig. bd. Noe slitt i ryggen. Første del er hentet fra Olaf Gjems-Onstad Norges historie i bilder og tekst.
Nr. 3077