Harrap/Den norske Bokklubben (utg.)
Easy English dictionary.  Oslo 1985.
Kr. 50,-
8vo. Orig. kartonert bd. Pent eks. 542, (40), 62 s. (Før kr. 100,-)
Nr. 3053