Aukrust, Olav O.
Dødsrikets verdenshistorie 1-3. Menneskehetens forestillinger og kunnskaper om livet etter døden.  Oslo 1985.
Kr. 800,-
Leks. 8 vo. Orig. bd. med vareomslag. 429 + 495 + 641 sider. Litt slitasje på vareomslagene.
Nr. 9822