Teknikk

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1961.  Oslo 1961.
Kr. 100,-
8vo. Rikt illustr. Orig. bd. 197 s. + annonsesider. Av innholdet: Grieg, Sigurd. Fra syltekrukke til sardinboks; Thuesen, Gunnar. Jernfremstilling i Norge i nyere tid. Elektrojernfremsstilling; Kavli, Gunnar. Litt om jernbanebyggingen i Norge; Riise, T.B. "Et kommunikationsanlæg til Forbindelse mellem Mjøsen-Øieren og Christiania".
Nr. 2570

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1962.  Oslo 1962.
Kr. 80,-
8vo. Rikt illustr. Orig. bd. Liten sprekk ved øvre kapitel. 205 s. + annonsesider. Av innholdet: Thuesen, Gunnar. Stålfremstilling i Norge på 16- og 17-hundretallet.
Nr. 2571

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1963.  Oslo 1963.
Kr. 100,-
8vo. Rikt illustr. Orig. bd. 198 s. + annonsesider. Av innholdet: Kongskildevann kontra Christiania postvann ; Kongsberg sølvverk og uld- og linnedmanufakturet ; Norges første senderamatør, telegrafbestyrer Johs. Diesen ; Jernstøping i Norge inntil 1850 ; Trekk fra metallenes historie.
Nr. 2572

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1964.  Oslo 1964.
Kr. 100,-
8vo. Rikt illustr. Orig. bd. 129 s. + annonsesider. Av innholdet: Grieg, Sigurd. Carl Johansværn 1820-1946. En skisse av verkets historie.
Nr. 2133

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift.  Oslo 1954-1985.
Kr. 80,-
8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. Har følgende årganger: 1954-55, 1974-76, 1978, 1981, 1983, 1985. Pris pr. årg.
Nr. 3217

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1954.  Oslo 1954.
Kr. 80,-
8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. Litt gulnet i ryggen. 239 s. + annonsesider. Av innholdet: Sadi Carnot og ildmaskinen; Birkeland-Eyde-metoden 50 år; Tekniske museer i U.S.A. ; Rennherddrift; Ur og klokkespill i Oslo Rådhus; Jernbanene i Norge 100 år; Fra Wrights motorglider 1903 til «Nordsjøen» ; Fra skomakerhåndverk til skotøyindustri; Produksjonsutstyr for bildekkindustriens start; H. K. H. Kronprins Olavs første bil.
Nr. 6533

Norsk Teknisk Museum (utg.)
Volund. Selskapet Norsk Teknisk Museums tidsskrift 1975.  Oslo 1975.
Kr. 80,-
8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. Navn på foromslag. 102 s. Av innholdet: Marinens Flyvebåtfabrikk. Tilbakeblikk over virksomheten 1915 til 1965 ; Da de nordsvenske jemmalmfeltene våknet til liv; Olaf O. Rogndal, bonde, lege, fotograf og fabrikkeier i Telemark som bygde sin egen kraftstasjon, «Fra Norsk Teknisk Museums samlinger» Landmålingsinstrumenter ca. 1900.
Nr. 6535

North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders (utg.)
Transactions.  Newcastle Upon Tyne 1950-1955.
Kr. 100,-
Leks. 8vo. Rikt illustr., med bilder, grafer og diagrammer. Foldeplansjer. Har følgende årg.: Vol. 68-71 (1951-55). Pris pr. årg.
Nr. 3214

Prior, Rupert
Motoring. The Golden Years. A Pictorial Anthology.  London 1994.
Kr. 130,-
With a Foreword by Cyril Posthumus. With Illustrations from The Khachadourian Gallery. 4to. Rikt illustr. i farger og sv/hv. Orig. kartonert bd. med vareomslag. Pent eks. 139 s.
Nr. 7690

Richardson, Doug
An Illustrated Guide to the Techniques and Equipment of Electronic Warfare.  London 1985.
Kr. 70,-
8vo. Rikt illustr. Orig. kartonert bd. 151 s.
Nr. 7736