Religion og teologi

Jervell, Jacob
Den historiske Jesus.  Oslo 1962.
Kr. 60,-
8vo. Orig. bd. En god del understrekninger i teksten. Navnestempel. 107 s.
Nr. 3781

Johnsen, Birgit Hertzberg
Den store dagen. Konfirmasjon og tradisjon.  Oslo 1985.
Kr. 150,-
4to. 176 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med lit slitt vareomsl.
Nr. 9244

Julnes, Johan/Rød, Knut
Aukra kyrkje 150 år.  Aukra 1985.
Kr. 80,-
8vo. Illustr. Orig.bd. med vareomslag. 125 s.
Nr. 2755

Juvkam, Per
Høgtidsdagar i Bjørgvin.  Oslo 1977.
Kr. 100,-
8vo. Orig. omslag. Et par små pletter på omslag. Uoppsk. 154 s.
Nr. 8857

Jørgensen, Torstein/Montgomery, Ingun/Schumacher, Jan (red.)
Gjør døren høy. Kirken i Norge 1000 år.  Oslo 1995.
Kr. 250,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. dek. helsjirtingbd. med vareomslag. 510 s. Forlagsomtale: Samlingen inneholder et utvalg tekster fra kristendommens historie i Norge, tekster som i tid spenner fra norrøne runeinnskrifter til biskop Berggravs fredspreken 17. mai 1945. Tekstene presenteres og kommenteres av kirkehistorikere fra ulike teologiske miljøer. Tekstsamling utgis i forbindelse med kirkens 1000-årsjubileum i 1995.
Nr. 2650

Kazantzakis, Niko
Min Frans av Assisi.  Oslo 1954.
Kr. 150,-
8vo. Orig. bd. 330 s.
Nr. 142

Kirkeby, Willy A.
Oslos kirker i gammel og ny tid.  Oslo 1956.
Kr. 150,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. sjirtingryggbd. Navn på forsatsblad. 96 s.
Nr. 663

Kirkecommisionen (utg.)
Motiverede lovudkast, afgivne af den ved kongelig Resolution af 27de Januar 1859 til Drøftelse af forskjellige kirkelige Anliggender nedsatte Commision.  Chra. 1862.
Kr. 575,-
8vo. Nyere sjirtingryggbd. Hjørne revet av tittelblad, ellers pen. 110, 28 s.
Nr. 170

Kjäll, Thorsten
Lapp-Lisa. Guds syngende ambassadør.  Oslo 1965.
Kr. 50,-
2. oppl. 8vo. Illustr. Orig. omslag. Bretter i noen sider og bakomslag. 109 s. Oversatt og bearbeidet av David Welander.
Nr. 6022

Knudsen, Fredrik
Tro - virksom i tjeneste. Menighetssøsterhjemmet 60 år.  Oslo 1976.
Kr. 90,-
8vo. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. 241s.
Nr. 8952