Organisasjons- og institusjonshistorie

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 65. 1962/1963.  Bergen 1965.
Kr. 100,-
8vo. Orig. omslag. Et par hakk langs kanten av omslag. 225 s. Av innholdet: John Herstad: Foreningsliv i Bergen 1814-1850; Johan Steen: Bergens Katedralskoles jordegods og øvrige kapital.
Nr. 4607

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 92. 1997.  Bergen 1997.
Kr. 100,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 144 s. Av innholdet: Bernt Lorentzen: Glimt fra min oppvekst i Ytre Sandviken / Jostein Sørensen: Det var en gang et buekorps. Historien om Ladegaardens Bataljon / Rolf Zakariassen: Laksevåg Kulturhistoriske forening.
Nr. 8781

Bjørnetun, Erling m. fl. (red.)
Luster. Lokalhistorisk årbok 1996/1997.  Luster 1998.
Kr. 150,-
Utgjevar: Sogelaga i Luster kommune i samarbeid med Luster kulturkontor. 4to. Illustr. Orig. omslag. 156 s. Av innholdet: Stølar i Luster; Kleppa, Hermund. Smørlaga i Luster; Joranger, Terje Mikael Hasle. Kultursenteret Ytre Kroken; Hansson, Russell L. Frå Wisconsin til Fuglesteg; Kvitrud, Arne. Sagbruksnæringa i Luster på 1600-talet; Heiber, Ingebjørg Strand. Husmannsvesenet i Luster og Jostedal; Dyrdal, Oddrun Marie. Husmannslivet i Skjolden og Fortun; Solem, Susanna. Hafslo Ungdomslag.
Nr. 4093

Breivik, Thomas
Bli lys. Om menneskets forhold til ild, lys og elektrisitet.  Bergen 1993.
Kr. 250,-
8vo. Illustr. Orig. kartonert bd. 79 s. Elektromontørenes jubileumsbok 1993.
Nr. 921

Den Merkantile Klub (utg.)
Festskrift til Den Merkantile Klubs 25 aars jubilæum 16. november.  Kristiania 1919.
Kr. 150,-
8vo. Illustr. Orig. helsjirtingbd. Små sprekker i papiret i indre fremre fals. Ex libris på forsats. 124 s.
Nr. 4323

Den Norske Frimurerorden (utg.)
Lover for Den Norske Frimurerorden. Fundamentalkonstitusjonens første bok.  U.s. 1974.
Kr. 150,-
Approbert av Ordenens Stormester i Det Store Råds møte den 7. juni 1974 med gyldighet fra 1. juli 1974. 8vo. Orig. kunstskinnbd. Stempel på forsatsblad. 131 s.
Nr. 3668

Den norske turistforening (utg.)
Den Norske Turistforenings årbok 1968. Hundre år i fjellet. DNT 1868-1968.  Oslo 1968.
Kr. 70,-
Leks. 8vo. Rikt illustr. Orig. omslag. Forsatsblad revet ut. 240 s. Av innholdet: H. O. Christophersen. Den Norske Turistforening hundre år ; Claus Helberg: Krokan ved Rjukanfossen - DNT's første arbeidsfelt ; Per Hohle: Norsk tindesport gjennom hundre år ; Kristian Gleditsch: Kartet i 1868 og nå ; Astrid Bugge: Klær i fjellet ; Erling Frogner: Været i fjellet ; Johan Borgen: Om å fare vill (tegninger av Hans Normann Dahl) ; Nils Johan Rud: Fjellsvimmel (tegninger av Hans Normann Dahl).
Nr. 4885

Div./red.
Gamle Bergen årbok 1984-85.  Bergen 1986.
Kr. 80,-
Leks. 8vo. Illustr. Orig. omslag. 83 s. + annonsesider. Av innholdet: Det første halve århundre (historien om foreningen Gamle Bergen).
Nr. 9370

Dræggeguttenes Forening (utg.)
Dræggens Buekorps 1856-1981.  Bergen 1981.
Kr. 900,-
Leks. 8vo. Orig. dek. helsjirtingbd. Illustr. Kart. XV, 639 + 292 + 355 s. Denne bok inneholder Dræggens Buekorps historie fra I856 til 1981. Boken er i tre deler. 1856-1931 skrevet av Per O. Haugen, 1931-1956 sjefshistorier redigert av Per O. Haugen og 1956-1981 skrevet av Bjørn Knutsen. Boken er produsert til korpsets 125 års jubileum og foreligger i 150 nummererte og signerte eksempilrer. Dette er bok nr. 011.
Nr. 9784

Espelid, Knut L.
Til medborgernes sande vel. Det Nyttige Selskab 1774-1974.  Bergen 1975.
Kr. 200,-
Leks. 8vo. Rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Omslag litt slitt ved øvre kapitel. 597 s.
Nr. 856