Medisin og helse

Bergens historiske forening (utg.)
Bergens Historiske Forenings skrifter. Nr. 66. 1964/1965.  Bergen 1966.
Kr. 75,-
8vo. Orig. omslag. Uoppsk. Rift i en side. Et par hakk langs kanten av omslag. 166 s. Av innholdet: Justitsråd dr. med. J. A. W. Biichner / Morgenavisen og samlingspolitikken 1902-1906.
Nr. 9519

Bruset, Stig/Poleszynski, Dag V. (hovedred.)
Alternativ medisinsk leksikon.  Oslo 1994.
Kr. 200,-
Utg. av Det Beste. 4to. Illustr. i farger. Orig. bd. med vareomslag. 448 s.
Nr. 6602

Clausen, Conrad (red.)
Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag. 1969.  Bergen 1969.
Kr. 100,-
8vo. 208 s. Illustr. Orig. omslag. Litt bruksspor på omslag. Av innhaldet: Gamle ølskål-rim og andre rim / Leger i Nordhordland i siste halvpart av forrige århundre / Laksefisket / Saker frå Hemar og Rossnes 1824 / Om Aarstad kirke / Gamlestova på Ner-Tveiten i Alversund / Ulv og bjørn i Modalen.
Nr. 9529

Farnes, Olav
Lege på mange fronter.  Oslo 1987.
Kr. 75,-
8vo. Illustr. Orig. bd. med vareomslag. 123, (1) s. (Før kr. 150,-). Baksidetekst: Det er skrevet lite om den norske sanitetstjeneste under siste krig. Det gjelder særlig det som som foregikk utenfor Norge. Dr. Olav Farnes har derfor sett det som sin oppgave å bringe sine erfaringer videre som et beskjedent bidrag til histonen om Norges kng 1940-45. Boken innledes med Vinterkrigen i Finland hvor doktor Farnes var frivillig som lege på et krigssykehus, og fortsettes så med krigen i Norge, både i syd og nord. Senere går ferden over Nordsjøen til Storbritannia, han ble sanitetsoffiser i den norske hær, med tjenstegjøring på Island og i Skottland. Deretter skildrer han krigen på Svalbard slik han opplevde den. Denne særegne krig i Arktis er tidligere ikke beskrevet av noen som deltok. Fra Svalbard ble han forflyttet tilbake til Storbritannia og attasjert britisk sanitet RAMC. Han deltok da blant annet under invasjonen på Walcheren. Senere var han stasjonert ved et basesykehus i Brussel. Boken avsluttes med en beretning fra transporten av krigsfanger til Murmansk.
Nr. 6609

Fræna Bygdeboknemnd (utg.)
Gammalt frå Fræna 1983.  Fræna 1983.
Kr. 75,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 93 s. Innhold: Riksmøtet i Bud 1532 ; Spanskesjuka ; Den gamle Vågøy-kyrkja ; Dølar i Fræna ; Minne frå eit nothundliv «Mjømna-slaget» og andre storkast ; Frå sloge til skurtrøskar ; «Brønill Knut» ; Minner frå Bud ; Kvar vart Romsdalsåttringane bygd? ; Matrikkel-gardane.
Nr. 7955

Fræna Bygdeboknemnd (utg.)
Gammalt frå Fræna 1991.  Fræna 1991.
Kr. 75,-
8vo. Illustr. Orig. omslag. 123 s. Av innholdet: «Kongevegen» En express ridevei mellom Bud og Hustad ; Strandgravfeltet på Malefeten ; Helsearbeid i Bud gjennom 50 år ; Reitan Mølle ; Steinhogging i Hustad i 1930-åra ; Folkeminne. Frå samlarferda til Edvard Langset ; Farstad Ny-jord - mitt barndomsrike ; Betsy Pemille og dei gløymde medaljane ; Fron-Ola ; Motoralderen gjer sitt inntog i fiskeflåten ; Heltar i kvardagen I: Sjømannen Lars Konrad Pedersen Skotheimsvik ; Heltar i kvardagen II: Sjømann Gustav Pedersen frå Søre Bjømsund.
Nr. 7969

Hegeler, Inge/Hegeler, Stein
Kjærlighetens ABZ.  Stavanger 1962.
Kr. 150,-
Leks. 8vo. Orig. skinnryggbd. 290 + (1) s. Tegninger.
Nr. 9748

Irgens, Lorenz m.fl.
Lepra.  Førde 2006.
Kr. 198,-
4to. Rikt illustr. Orig. kartonert bd. Ny. 96 s. Forlagsomtale: Lepra (spedalskhet) er ein sjukdom som har råka menneska i langt over 3000 år. Det er ein dødeleg sjukdom som herja i deler av Norge som ein epidemi på 1800-tallet. Lenge vart den sett på som ein personleg tragedie for dei som vart råka, men i 1840-åra tok det offentlege ansvar. Det vart bygd nye sjukehus og det vart sett i gang forskning. I 1854 fekk Norge ein eigen overlege for den spedalske sjukdomen, og i 1856 fekk han oppretta eit nasjonalt register over alle spedalske i landet. Det var det første register av sitt slag i hele verda. Målet var å kartlegge, forske og forstå, og gjennom det få fjerna sjukdommen. Det målet nådde dei! I 1873 fann Gerhard Henrik Armauer Hansen leprabasillen og kunne ved hjelp av denne oppdaginga forklare spreiinga av sjukdomen. Tallet på nye tilfeller vart fort redusert, og sjukdomen var under kontroll! Det er dette denne boka handlar om. Dei norske lepraarkiva kom i 2001 inn på UNESCO si liste for Verdens Hukommelse, ein honnør til den norske innsatsen for å finne ut av denne sjukdommen, som framleis råker millioner av mennesker.
Nr. 8284

Mitchell, Stewart
The Complete Illustrated Guide to Massage. A Step-by-Step Approach to the Healing Art of Touch Book.  Boston 1997.
Kr. 100,-
4to. Gjennomillustr. Orig. bd. med vareomslag. Pen. 224 s. Forlagsomtale: Boken viser mange ulike måter å gi massasje på. Den har instruktive fotografier og viser også ulike teknikker og metoder både fra østen og vesten. Den har også et kapittel om selv-massasje og et kapittel om massasje for spesielle grupper som f. eks. gravide, spedbarn og skadede. Har stikkordregister.
Nr. 3455

Moffat, Sir Cameron
Førstehjelp for barn.  Oslo 2001.
Kr. 125,-
Medisinsk konsulent for norsk utgave: Overlege dr.med. Andreas Skulberg. Oversatt av Thore Lie. 2. rev. utg. Utg. av Teknologisk forlag / Bokklubbens Barn. Leks. 8vo. Svært rikt illustr. Orig. kartonert innbd. Som ny. 67 s. Forlagsomtale: Førstehjelpsbok for foreldre og alle som har med små barn å gjøre og som ikke har helsefaglig utdannelse. All behandling vises i trinn-for-trinn illustrasjoner. Egne kapitler om hvordan man forebygger og unngår ulykker. Med stikkordregister.
Nr. 3454