Teknikk

AB Bolinder-Munktell/Bolinders Fabriks AB (utg.)
Bolinders - en svensk verkstad. Till 100-årsminnet av J. & C.G. Bolinders mekaniska verkstads grundande.  Stockholm 1945.
Kr. 275,-
4to. Rikt illustr. Orig. sjirtingryggbd. Støtte hjørner. Et par hakk i deklenes kanter. Nummer skrevet i ryggen med penn. 287 s.
Nr. 7776

Austigard, Bjørn/Skarstein, Dag/Strand, Rolf (red.)
Romsdal Sogelag. Årsskrift 2005.  Molde 2005.
Kr. 200,-
8vo. Rikt illustr. Orig. bd. med vareomslag. Ny. 350 s. Av innholdet: Da telefonen kom til Måndalen ; 1905 i Romsdal ; Munk i stadnamn ; Med hest som hestekraft ; En «privat» dansetilstelning under krigen ; Lærar Jørgen Peterson og familien hans på Eidsøra ; Norges Bondelags landsmøte. Festdager i Molde sommeren 1954 ; Tradisjoner og minner knyttet til hendingene i 1905 ; Skuronn og korntresking på Gossen, slik eg hugsar det ; Skredulykkene i Grøvdalen 12. april 1858 og 12. februar 1868 ; Ein prest og fotograf for 100 år sia. Måndalen 1905 ; Slutten på jubelåret 1905 i Molde ; Johan Lillebostad. Hobbyfotograf på Bolsøya ; Mjølkeseterbruket i Møre og Romsdal ; Oppvekst på Kavli på slutten av 1800-tallet ; Til «Kongens by» for å kjøpe båt 1929 ; O. T. Krohgs «Sprogsagen» med I. Brovolds bibeltekstar på tresfjordmål ; Pikekvartetten i Molde ; Skitprat - frå stang i vegg til utedo og vassklosett ; Om Molde Arbeiderforening sitt bibliotek i 1910 ; Noko om Romsdals-området for om lag eit halvt tusenår sidan ; Audun Aagesen - bonden på Reknes ; Lærerskolene i Molde og Nesset ; Osp i romsdalsk tradisjon.
Nr. 7470

Babcock & Wilcox (utg.)
Marine Boilers.  Banbury 1950.
Kr. 450,-
4to. Gjennomillustr. med foto og tegninger. Orig. dek. helsjirtingrygg. Spiralrygg. Deklene spriker litt. 149, (2) s.
Nr. 9025

Bosch, Moritz ten
Vorlesungen über Maschinenelemente.  Berlin 1940.
Kr. 200,-
Zweite, vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 860 Textabbildungen. 4to. Orig. helsjirtingbd. 450 s.
Nr. 7732

Breivik, Thomas
Bli lys. Om menneskets forhold til ild, lys og elektrisitet.  Bergen 1993.
Kr. 250,-
8vo. Illustr. Orig. kartonert bd. 79 s. Elektromontørenes jubileumsbok 1993.
Nr. 921

Etzold, Hans-Rüdiger
VW Bus und Transporter/-Syncro 60/78/90/95/112 PS (Wasserboxer) ab Okt.'82.  Bielefeld 1989.
Kr. 175,-
(So wird's gemacht). 4to. Illustr. Foldeplansjer. Orig. omslag. Bruksspor. Smuss på snitt. 243 s. Medfølger: Tysk-norsk Teknisk ordbok. Språknøkkel. 19 s.
Nr. 8196

Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (utg.)
Årbok 1980.  Oslo 1980.
Kr. 150,-
134. årgang. 8vo. Priv. sjirtingryggbd. Orig. omslag bundet med. Pen. 248 s. Av innholdet: Calmeyer, Reidar. Industriarkitekturen i Norsk Hydro gjennom 75 år; Langsæter, Unni Grønn. Heggedal Hovedgård; Berg, Arne. Stavkyrkja frå Vang og hennar lange ferd; Lent, Hans. Om de norske stavkirkers opprinnelse - en bygningsteknisk undersøkelse; Backer, Ina. Prestegårdshager; Av innholdet: Malmström, Kari Hoel. Studiet av industrimiljøene - et forskningsfelt for tverrvitenskap; Altern, Arne. Det Kongelige Modumske Blaafarveverk i Buskeruds amt; Boe, Liv Hilde. Steinindustrien i Aker og Christiania; Øverås, Ola H. Tekniske kulturminne.
Nr. 645

Hegna, Johs. B. (red.)
Oppfinnelser. Oppslagsbok om forskning og framskritt.  Oslo 1956.
Kr. 90,-
(Aftenpostens håndbokserie). Liten 8vo. Illustr. Orig. sjirtingryggbd. Svake bruksspor. Navn/hilsen470 s.
Nr. 5947

Holst, Helge (red.)
Opfindelsernes Bog. I-IV.  Kjøbenhavn 1923-26.
Kr. 600,-
Under Medvirkning af mange Fagmænd. Fjerde Omarbejdede Udgave. 4 bind. Liten 4to. Illustr. Plansjer, foldeplansjer, kart. Noe slitt priv. skinnryggbd. Bd. 1: Kraftmaskiner og Kraftoverføring. / Den Kemiske Industri, Landbrug og Bjærgværksdrift. Bd. 2: Samfærdsel på Landjorden. / Søfart. / Luftsejlads. / Postvæsen, Telegraf og Telefon. Bd. 3: Mekanisk Industri. / Skrift og Tal, Bøger og Billeder. Bd. 4: Byggeteknik, Boliger og Byer. / Vaaben og Beskyttelsesmidler. / Alfabetisk Register m.m.
Nr. 3396

Hortens-teknikernes forbunds hovedstyre (utarb.)
Horten tekniske skole 1855 - 1930. 75 års biografisk jubileums-festskrift.  Horten 1930.
Kr. 200,-
Leks. 8vo. Portretter. Illustr. Orig. skinnryggbd. Noen skraper i skinnet. (4), 431, (1) s.
Nr. 8558